|

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – aktualizacja listy ocenionych operacji

10 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2663/2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

10 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2663/2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

 

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikami – zaktualizowaną listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW.

 

Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 10/2020 z dnia 2 września 2020 r.