|

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – wydłużenie terminu oceny wniosków

W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, mając na względzie zapisy sformułowane w § 8 ust. 4 regulaminu konkursu, Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim informuje, że regulaminowy termin 75 dni, do którego zgodnie z §8 ust. 5 wspomnianego regulaminu, nie wlicza się czasu od momentu wezwania Partnera KSOW do uzupełnienia wniosku do momentu nadania/złożenia korekty tego wniosku, upływa 12 kwietnia 2021 r., jednakże z przyczyn związanych z trybem pracy wynikającym z ograniczeń spowodowanych wprowadzonym w kraju stanem pandemii, proces oceny wniosków zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. Do tego dnia planowane jest opublikowanie listy ocenionych operacji. Jednocześnie Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia dodatkowych ograniczeń w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na skutek działań mających związek z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19.