|

Wyjazd studyjny do województwa lubuskiego

Szanowni Burmistrzowie i Wójtowie wielkopolskich gmin,

w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do województwa lubuskiego. Wyjazd zostanie zorganizowany przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w terminie od 23 do 27 sierpnia 2021 roku.

Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zainspirowanie uczestników ofertą turystyki wiejskiej oraz przedsięwzięciami mającymi na celu zachowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego w województwie lubuskim, a także nawiązanie współpracy pomiędzy samorządowcami i lokalnymi grupami działania obu województw.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego do 21 czerwca 2021 r. na adres ksow@umww.pl. O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osobą do kontaktu w sprawie wyjazdu jest p. Adrian Kapuściński tel. 61 626 60 39.

PLIKI DO POBRANIA