|

Wyniki badania przeprowadzonego przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach operacji pn. "Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów".