Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Oddział we Wrocławiu

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione
Adres siedziby:
dolnośląskie
Pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
NIP:
9451581736
REGON:
001262759
Email:
Telefon:
713201732
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
ogólnopolski
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacje w uprawie

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (PTNO) zostało powołane w 1987 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk dla integracji ogrodniczej społeczności naukowej w Polsce. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego wybrany został prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek, wielki inicjator powstania Towarzystwa. Po Jego śmierci w roku 1990 funkcję tę powierzono prof. dr hab. Andrzejowi Libikowi, który pełnił ją przez 2 kadencje aż do roku 1999. Od tego czasu do 2007 roku prezesem Towarzystwa był prof. dr hab. Stanisław Cebula, następnie prof. dr hab. Edward Kunicki (2007-2011) i dr hab. Piotr Siwek, prof. UR (2011-2015). Obecnie prezesem Towarzystwa jest dr hab. Jacek Nawrocki. Głównym celem działalności PTNO zapisanym w statucie jest rozwijanie społecznej, naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej aktywności członków we wszystkich dziedzinach nauk ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa, hodowli roślin, terenów zieleni i pszczelnictwa. Towarzystwo realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez: organizowanie odczytów, wykładów, posiedzeń, konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym i w ten sposób promowanie wiedzy ogrodniczej; regularne wydawanie naukowego czasopisma ogrodniczego w języku angielskim Folia Horticulturae oraz traktującego o bieżącej działalności członków PTNO Biuletyn informacyjny Statut PTNO przewiduje trzy rodzaje członkostwa: członkiem zwyczajnym może być każdy pracujący naukowo, względnie wykazujący zainteresowanie problematyką ogrodniczą, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa; członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana dz
Data rejestracji: 09.04.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009