Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie na konferencję

10.10.2018

Zapraszamy na Konferencje podsumowującą projekt pt. Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy) realizowany w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Celem projektu była identyfikacja potencjału wsi wielkopolskich i ocena prawidłowości rozwiązań architektonicznych i przestrzenno-funkcjonalnych. Na Konferencji zostaną zaprezentowanie wyniki badań w formie wystąpień oraz raportu – materiału drukowanego,  kierowanych do władz samorządowych i mieszkańców gmin, których wsie brały udział w projekcie oraz innych interesariuszy zainteresowanych problematyką prawidłowego kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane są na adres: sylwia.staszewska@amu.edu.pl (do dnia 12.10.2018)

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program konferencji


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009