Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O rozwoju lokalnym w nowej perspektywie

12.06.2015

W dniach 8 i 9 czerwca br. zorganizowano spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się w hotelu Navigator w Zbąszyniu, udział  wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu Wielkopolski.

Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
W ramach programu ww. wydarzenia, w dniu 8 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Nagrodzono m. in. projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy pod nazwą: „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia” w kategorii Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a także projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego” w kategorii Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Nagrody zwycięzcom  przekazał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto Pan Marszałek wręczył 6 wyróżnień autorom najciekawszych projektów, tj.:
•    Panu Danielowi Chrobrowskiemu za projekt: „Budowa miejsc wypoczynkowych – domków letniskowych – wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym osób niewidomych i słabo widzących”.
•    Panu Wiesławowi Cyganowi za projekt: „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku”.
•    Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka w Zbąszyniu - Zbąszyńskie Dzieciaki za projekt: „Z e – rybką poznajemy świat”.
•    Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” za projekt: „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo – historycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
•    Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo za projekt: „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie”.
•    Pani Joannie Sanockiej – Pertek za projekt: „Lokalna Baza Ekoturystyki”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji prelegentów dotyczących m.in. zadań Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pani Renata Kaszewska-Mika – przedstawiciel Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła informacje o wsparciu przygotowawczym w ramach PO RYBY 2014-2020, a także warunki udziału w konkursie na wybór LSR.
Drugiego dnia spotkania omówiono zasady wyboru LSR oraz inicjatywę Leader w nowej perspektywie finansowej.

Prezentacje ze spotkania do pobrania:


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność a Priorytet 4 PO Ryby 2014 - 2020

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt

Wsparcie przygotowawcze PROW 2014 - 2020

LEADER w RLKS w ramach PROW 2014 - 2020

Renowacja kościoła św.Wawrzyńca w Łomnicy

Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie – realizacja modelu aktywnej
ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego


Relacja zdjęciowa

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009