Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

                    wielkopolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich

03.11.2015

Liderzy wiejscy z całej Polski w dniu 28 października 2015 r. uczestniczyli w konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”, której tematyka poświęcona była cyfryzacji na obszarach wiejskich oraz prosumenckości nowemu działaniu związanemu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w którym konsument jest jednocześnie producentem energii.
 
Tegoroczna konferencja była trzecią z cyklu poświęconą tej tematyce. Zorganizowana została przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów 2014-2020 dla województwa wielkopolskiego.
Nie bez znaczenia dla podjętej tematyki był fakt, że konferencja obyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania targów „Pol - Eco – System” gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony środowiska, w tym z urządzeniami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Bardzo ważnym aspektem wprowadzania innowacji na obszarach wiejskich jest możliwość ich sfinansowania, także ze środków Unii Europejskiej.
Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w swym wystąpieniu zapoznał zebranych z możliwościami pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,w zakresie działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, obejmujących nie tylko inwestycje związane z cyfryzacją oraz także wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.
 
Kolejni prelegenci konferencji podkreślali, że cyfryzacja na obszarach wiejskich jest koniecznością związaną z przyśpieszeniem rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wyrównywaniem szans mieszkańców wsi. Zaprezentowane zostały również przykłady interesujących inicjatyw związanych z cyfryzacją. Między innymi działania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w dziedzinie uruchomienia portalu „Nasza Wioska”, czy Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” – w zakresie projektu „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. Zaprezentowany został także gotowy do wdrożenia projekt cyfryzacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
W drugiej części konferencji prelegenci podkreślali, że obszary wiejskie są miejscem gdzie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jak najbardziej wskazana ze względu na rozproszoną zabudowę i konieczność budowy sieci przesyłowych, które w Polce są już bardzo wyeksploatowane. Argumentami przemawiającymi za zwiększeniem produkcji ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich była zarówno ochrona środowiska, jak i rozwój gospodarczy w formie tworzenia nowych miejsc pracy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska od kilku lat realizuje programy wsparcia inwestycji związanych z instalowaniem urządzeń OZE, zarówno dla podmiotów publicznych jak i dla osób fizycznych. Od bieżącego roku uruchomiony został także program „Prosument” związany z wytwarzaniem energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.

Konferencja była również okazją do podsumowania III edycji konkursu „Sołectw@ w sieci”, do którego zgłoszonych zostało 230 stron. Do finału komisja konkursowa wytypowała 16 stron, a spośród nich wyłonieni zostali trzej laureaci. Najlepsze strony to: www.janowiec.org.pl z województwa dolnośląskiego, www.ostrowomog.pl z województwa kujawsko-pomorskiego oraz www.osjakowianie.pl z województwa łódzkiego.
 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009