Baza Lokalnych Grup Działania

Województwo
Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny

Adres siedziby:
ul. Pocztowa 7,
89-500 Tuchola
Województwo kujawsko-pomorskie

Adres do korespondencji:
ul. Murowa 8
89-500
Tel.: 052 336 12 13
WWW: http://www.lgd.borytucholskie.pl
E-mail: lgd@borytucholskie.pl

ZOBACZ SZCZEGÓŁYUKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Magdalena Kurpinowicz
601 725 478
kurpinowicz@gmail.com

Obszar działania:

województwogminarodzaj gminy
kujawsko-pomorskieCekcyngmina wiejska
kujawsko-pomorskieGostycyngmina wiejska
kujawsko-pomorskieKęsowogmina wiejska
kujawsko-pomorskieLubiewogmina wiejska
kujawsko-pomorskieŚliwicegmina wiejska
kujawsko-pomorskieTucholagmina miejsko-wiejska

Obszar: 1 075.00 km2
Liczba ludności: 48 283