Baza Partnerów KSOW

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
959-18-80-918

REGON:
001390084

Adres siedziby:
świętokrzyskie
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce

Numer telefonu: 41 345 58 80
Strona WWW: www.pk.kielce.pl
Adres e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Celem działania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Do podstawowych zadań Zespołu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody należy prowadzenie działalności w zakresie

1 ochrony przyrody walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych

2 organizacji działalności edukacyjnej turystycznej oraz rekreacyjnej

3 współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi

4 składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Data rejestracji: 28.02.2022