Baza Partnerów KSOW

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7361635769

REGON:
120228552

Adres siedziby:
małopolskie
ul. józefa Pisłsudkiego 2
34-520 Poronin

Numer telefonu: 533746624
Strona WWW: www.podhalanska.pl
Adres e-mail: info@podhalanska.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie o nazwie Podhalańska Lokalna Grupa Działania powstało w 2006r. jest dobrowolną samorządną organizacją posiadająca osobowość prawną. Działa zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 7 Marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR mieszkańcy pięciu gmin położonych w powiecie tatrzańskim i nowotarskim Poronin Biały Dunajec Kościelisko Szaflary Czarny Dunajec mogą realizować projekty poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich. m.in. poprzez wzrost aktywności społecznej oraz stymulowanie powstawania lokalnych miejsc pracy.

Data rejestracji: 28.02.2022