Baza Partnerów KSOW

Gmina Ruciane-Nida

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8491503943

REGON:
790671544

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Al. Wczaów 4
12-220 Ruciane-Nida

Numer telefonu: 87 425 44 31
Strona WWW: www.ruciane-nida.pl
Adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarka leśna/ zalesianie

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Ruciane-Nida to malownicza gmina wiejsko - miejska położona w samym sercu Puszczy Piskiej w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie piskim.

Unikalną cechą miasta Ruciane-Nida i noszącej tę samą nazwę gminy są wszechobecne lasy i woda Tereny leśne zajmują blisko 75 powierzchni gminy zaś jeziora i rzeki to prawie 10. Lasy Puszczy Piskiej otaczają ze wszystkich stron osady i nieliczne grunty rolne. To wielkie bogactwo przyrody sprzyja nie tylko pozyskiwaniu drewna ale także ochronie zasobów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Utworzenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego licznych rezerwatów w tym biosfery pomników przyrody oraz ochrona obszarów Natura 2000 to liczne formy ochrony wprowadzone na terenie gminy w celu zachowania cennych przyrodniczo zasobów.

Ciekawie ukształtowanie terenu zachęca do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Liczne trasy turystyczne i ścieżki dydaktyczne pozwalają na obcowanie ze wspaniałą mazurską przyrodą i dotarcie do każdego ciekawego zakątka okolicy.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski a Gmina Ruciane-Nida to jedno z najbardziej urokliwych i malowniczych zakątków Mazur.

Data rejestracji: 28.02.2022