Baza Partnerów KSOW

SOWUL SOWUL

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
7393333310

REGON:
519507941

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Przemysłowa 2
11-300 BISKUPIEC

Numer telefonu: +48887507517
Strona WWW: WWW.SOWUL.PL
Adres e-mail: j.krzeminska@sowul.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Firma Sowul Sowul Sp z o. o. jest Polską rodzinną firmą z Warmi i Mazur. Produkujemy mieszanki traw pastewnych oraz gazonowych. Ponadto w naszej ofercie znajdują się zboża siewne oraz rośliny strączkowe. Cechuje nas wysoka jakość naszych produktów oraz edukacja i praca z rolnikami

Data rejestracji: 28.02.2022