Baza Partnerów KSOW

Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8831868171

REGON:
383459138

Adres siedziby:
dolnośląskie
Słowackiego 21a/5
Duszniki Zdrój 57-340

Numer telefonu: +48 693 042 776
Strona WWW: https//fundacja-wisos.pl/
Adres e-mail: biuro@fundacja-wisos.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Głównym celem Fundacji jest wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Tworzymy płaszczyznę działań i współpracy na rzecz ludzi zagrożonych marginalizacją w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób z terenów wiejskich. Prowadzimy działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia w tym w szczególności działalność na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych oraz pomoc osobom z zaburzeniami w rozwoju. Znaczna część prowadzonych przez nas działań odbywa się na wsiach np. w bibliotekach świetlicach profilaktyczno-wychowawczych świetlicach wiejskich.

Data rejestracji: 07.03.2022