Kontakt

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwojów Wiejskich
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626-60-00 fax (61) 626-60-04
ksow@umww.pl