Dobre praktyki PROW 2014-2020


Prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach

Miodosytnia Kluczewo

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie

Zdrowo, czysto i ekologicznie – rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na miarę XXI wieku

Zakup Domu Podcieniowego oraz renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka -etap IV

Produkcja rowerów elektrycznych Kosynier

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka i część w miejscowości Smolice wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka

Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturalnego subregionu folklorystycznego Biskupizny

Innowacyjny żłobek – Emilia Andrzejak

Modernizacja- przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – etap I

Poszerzenie oferty turystycznej LSR o obiekt noclegowy Pensjonat Szelesiówka

Pracownia Ceramiczna Katarzyna Głowacka

Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo

Budowa targowiska w Jaraczewie

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

Budowa Centrum Żelazków wraz z placem zabaw w celu udostepnienia niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 odcinek Łekno – Rąbczyn

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

 

Zachęcamy też do zapoznania z publikacją „Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim”, która została wydana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku

Publikacja „Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim”