Operacje Partnerów KSOW 2019

Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"

Między Ludźmi i Jeziorami

Lokalna Grupa Działania KOLD

Związek Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu