Monitor Wielkopolski

Magazyn „Monitor Wielkopolski” jest miesięcznikiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Rozprowadzany jest wraz z dziennikami: „Głos Wielkopolski” oraz „Gazeta Wyborcza” – w każdy drugi piątek miesiąca, a także z kilkunastoma tygodnikami lokalnymi w wielkopolskich powiatach. Ukazuje się w nakładzie około 170 tysięcy egzemplarzy. Co miesiąc też kilkaset egzemplarzy miesięcznika trafia m.in. do wielkopolskich samorządów, parlamentarzystów, instytucji podległych samorządowi województwa, pozostałych samorządów wojewódzkich. Bezpłatne egzemplarze magazynu wyłożone są także na stojakach w budynkach Urzędu Marszałkowskiego i w wybranych jednostkach powiązanych z regionalnym samorządem, a także na poznańskim lotnisku oraz dworcach autobusowym i kolejowym.

Bieżące oraz archiwalne wydania miesięcznika dostępne są również na stronie www.monitorwielkopolski.pl

 

Monitor Wielkopolski w wersji elektronicznej.