Biuletyn

Zapraszamy do zapoznania z biuletynem „Nasza euroPROWincja” wydawanym w formie kwartalnika przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. W publikacji prezentowane są dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020, bieżące informacje o prowadzonych naborach wniosków i podpisywanych umowach, jak również relacje z wydarzeń organizowanych przez jednostkę regionalną oraz partnerów KSOW.

 

Biuletyn w wersji polskiej