|

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – aktualizacja listy ocenionych operacji

15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3831/2021 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – zaktualizowaną listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 7/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.