|

"Transfer wiedzy i innowacji"

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym filmem z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020" pn. „Transfer wiedzy”, zrealizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając znaczenie transferu wiedzy oraz opracowywania i wdrażania do praktyki rolniczej innowacyjnych rozwiązań, podejmuje kolejne działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności tego obszaru. Tysiące rolników skorzystało i w dalszym ciągu korzysta ze szkoleń, usług doradczych i projektów demonstracyjnych, dzięki którym ich gospodarstwa stają się coraz bardziej nowoczesne, rentowne i zrównoważone środowiskowo oraz społecznie. 

W zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w ramach działania M16 „Współpraca” do dnia 31 grudnia 2022 r. umowy o przyznanie pomocy zawarło 311 Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI), łączących rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty publiczne.

Film został opublikowany na kanale YouTube MRiRW -  obejrzyj.