|

"Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich"

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu MRiRW "Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich" z cyklu "Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020" przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kształtowanie się społeczeństwa wiejskiego, w tym zachęcenie młodych osób do angażowania się w działalność rolniczą były i są przedmiotem troski wszystkich krajów europejskich. W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, gdzie dominują rodzinne gospodarstwa rolne, pomoc i wsparcie dla następców przejmujących na zasadzie sukcesji gospodarstwa rolne należy do kluczowych wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej. Przejęcie gospodarstwa i prowadzenie produkcji rolnej przez naturalnych następców należy traktować wielopłaszczyznowo, m.in. prawnej, społecznej, technologicznej i ekonomicznej.

Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich jest podstawą odnowy i odporności europejskiego rolnictwa oraz zapewnienie podstaw do dynamicznego i rynkowego rozwoju. Zmiana pokoleniowa w rolnictwie niesie za sobą m. in.:

  • większy potencjał innowacyjności,
  • większą przedsiębiorczość,
  • otwartość na problemy środowiskowe
  • skuteczniejszy rozwój rolnictwa

Przeprowadzona we właściwym czasie wymiana pokoleń może pozytywnie wpłynąć na efekty produkcyjne, modele produkcji, a także na sposób funkcjonowania społeczeństwa i styl życia na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając znaczenie wymiany pokoleniowej  oraz potrzebę jej wspierania, podejmuje działania ukierunkowane na ten obszar. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wsparcie dla właściwej wymiany pokoleniowej realizowane było poprzez takie instrumenty jak:

  • Premie dla młodych rolników;
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

W nowej perspektywie finansowej, w ramach PS WPR 2023-2027, kontynuowane będzie wsparcie dla młodych rolników. Zebrane doświadczenia i zrealizowane projekty z PROW 2014-2020 mogą stanowić inspirację dla przyszłych potencjalnych beneficjentów.

Film został opublikowany na kanale YouTube MRiRW -  obejrzyj.