|

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6400/2023 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 3/2023 z dnia 28 marca 2023 r.