|

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Zachęcamy do obejrzenia filmu z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020” zrealizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.youtube.com/watch?v=KBHBWDxdziE&list=PLA84fARUa_pTV-0Ez-dB3z1z-wOErAKZq&index=9