|

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3489/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 3489/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3489/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. – lista ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW