|

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW - ogłoszenie listy ocenionych operacji

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego informuje, że zakończyła prace nad oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 r., poz. 2137, z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 11 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza listę ocenionych operacji.

Poniższa lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w uchwale nr 26/318/22/VI z dnia 30 maja 2022 r.

Lista do pobrania