|

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW - druga aktualizacja listy ocenionych operacji

1 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6680/2023 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej po raz drugi listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – zaktualizowaną po raz drugi listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW. Zaktualizowana po raz drugi lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 6/2023 z dnia 24 maja 2023 r.