|

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie”

22 października 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2827/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.