|

UWAGA, ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

W związku wejściem w życie z dniem 29 stycznia br. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która w art. 4 pkt 10-14 wprowadziła zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW, w celu dostosowania do tych zmian, a także uszczegółowienia niektórych zapisów, część dokumentów konkursowych została zmieniona. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach, aktualna dokumentacja konkursowa oraz aktualna dokumentacja dla konsorcjum zostały załączone poniżej. Ponadto aktualne dokumenty są do pobrania w zakładce KSOW/Konkurs nr 6/2022.