|

Wyjazd studyjny do województwa pomorskiego

Szanowni Burmistrzowie i Wójtowie wielkopolskich gmin,

w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do województwa pomorskiego. Wyjazd zostanie zorganizowany przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2023 r.

Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zainspirowanie uczestników ofertą turystyki wiejskiej oraz przedsięwzięciami mającymi na celu zachowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego w województwie pomorskim, a także nawiązanie współpracy pomiędzy samorządowcami i lokalnymi grupami działania obu województw.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego do 19 maja 2023 r. na adres ksow@umww.pl. O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w sprawie wyjazdu jest p. Adrian Kapuściński tel. 61/ 626 60 39.